O LJUBAVI

Braćo, ne bojte se grehova ljudskih, volite čoveka i u grehu njegovom,
jer kad ko voli čoveka grešnog, to je već slika Božanske ljubavi i
vrhunac je ljubavi na zemlji. Volite sve stvorenje Božje i celokupno i
svaku mrvicu. Svaki listić, svaku zraku Božju volite. Volite životinje,
volite bilje, volite svaku stvar. Budeš li voleo svaku stvar – i tajnu
ćeš Božju razumeti u stvarima. A shvatiš li je jedared, ti ćeš je posle
neumorno početi poznavati sve dalje i više, svakodnevno. I zavolećeš,
najzad, sav svet vascelom i vasionom ljubavlju. Životinje volite: njima
je Bog dao klicu misli i tihu radost. Nemojte im je narušavati i
remetiti, ne mučite ih, ne oduzimajte im radost, ne protivite se misli
Božjoj. Čoveče, ne uznosi se, ne misli da si bolji od životinje: one su
bezgrešne, a ti, sa svojim veličanstvom, ti samo gnojiš zemlju svojom
pojavom, na njoj trag svoj gnojni ostavljaš posle sebe, - i to, avaj,
skoro svaki, svaki između nas!
Decu volite naročito, jer ona su bezgrešna kao anđeli i žive da bi nas
razdragala i usrećila; ona žive zarad čišćenja srdaca naših, kao neki
putokaz za nas. Teško onome ko uvredi dete...

F.M. Dostojevski, "Braća Karamazovi"