Cuvajte se laznih proroka, koji vam dolaze u odelu ovcijem,
a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznacete ih. E da
li se bere sa trnja groždje, ili sa chichka smokve? Tako svako dobro
drvo plodove dobre radja, a zlo drvo, plodove zle radja. Ne moze drvo
dobro plodove zle radjati, ni drvo zlo, plodove dobre radjati. Svako
drvo koje ne radja dobra ploda seche se i u oganj baca. I tako, dakle,
po plodovima njihovim poznacete ih.


(Isus po Mateji 7, 15-20; 12, 33-37)