Da bismo živeli potpuno, moramo naučiti koristiti stvari i voleti ljude a ne voleti stvari i koristiti ljude.