Kao prah sa voćke koja ide od ruke do ruke, sa čoveka spadne najpre ono što je najfinije na njemu. (Andrić)