Шта је време? - Тајна - нематеријална и свемоћна.Услов света појава; кретање повезано и помешано са постојањем тела у простору и њиховим кретањем. Али, зар не би било времена да нема кретања? Ни кретања да нема времена? Упитај се само! Је ли време функција простора? Или обратно? Или су обоје идентични? Добро се припитај! Време је активно, оно има глаголско својство, оно "уроди плодом". Каквим плодом? Променом! Сада није тада, овде није тамо, јер између једног и другог лежи кретање. Али пошто је кретање, којим се мери време, кружно и у себи затворено, онда такво кретање и такву промену можемо готово с истим правом сматрати као мир и непокретност; јер се тада стално понавља у сада, тамо у овде. Пошто, даље, коначно време и ограничени простор ни уз најочајније напрезање човек не може себи да представи, он је одлучио да време и простор "замишља" као вечне и бесконачне, сматрајући очевидно да ово полази за руком, ако не и сасвим добро, ипак нешто боље. Али зар ово увођење вечног и бесконачног, са гледишта логике и рачунице, не значи уништење свега ограниченог и коначног, њихово релативно свођење на нулу? Да ли је у вечном могуће низање једног за другим, а у бесконачном постојање једног поред другог? Ако по нужди прихватимо вечно и бесконачно, како се с тиме слажу појмови: удаљеност, покрет, промена, па и само постојање ограничених тела у свемиру? То се сакакако припитај!

Томас Ман - Чаробни Брег