Nada je kao mlijeko: ako se malo duže drži, ukiseli se.
Italijanska poslovica